Fakt śmierci Parafianina zgłasza w biurze parafialnym członek najbliższej rodziny Zmarłego

lub biuro pogrzebowe, któremu rodzina zleciła formalności związanie z pochówkiem.

 

Dokumenty:

- akt zgonu wystawiony przez USC,

- zaświadczenie wydane przez lekarza stwierdzającego zgon,

- zaświadczenie o udzieleniu Zmarłemu przed śmiercią sakramentów św.,

- jeśli zmarły jest z innej parafii to zgodę Ks. Proboszcza danej parafii na pogrzeb Katolicki w innej Parafii 

 

Termin pogrzebu:

- termin Mszy św. pogrzebowej i godzina pogrzebu ustalana jest w biurze parafialnym

 

Intencje mszalne za zmarłego:

- przed Mszą pogrzebową lub w biurze parafialnym